Nasadzenia zastępcze oraz prace pielęgnacyjne i wycinkowe drzewostanu

Kościół Rektoralny pw. Wszystkich Świętych w Lublinie, Zarządca cmentarzy rzymskokatolicki przy ul. Lipowej i ul. Unickiej informuje, że wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie od wielu lat opiekuje się zabytkowym drzewostanem cmentarzy przy ul. Lipowej i ul. Unickiej w Lublinie.

Wieloletnia profesjonalna współpraca umożliwia zachowanie w pięknym stanie drzewostanu cmentarzy. Coroczne pielęgnacje, nasadzenia i wycinki drzew zamierających, zagrażających, przyczyniają się do zachowania drzewostanu w najlepszej kondycji dla przyszłych pokoleń, oraz mają duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowników cmentarzy. Ogromna pomoc finansowa zwłaszcza po burzach nawalnych z lat 2016 i 2017 r. pomogła uratować wiele drzew. Wieloletnie prace nasadzeniowe przyczyniają się do zachowania parkowego charakteru cmentarzy.

W roku 2022 wspólnie zrealizowaliśmy zadanie pn. „Nasadzenia zastępcze oraz prace pielęgnacyjne i wycinkowe drzewostanu na terenach cmentarzy rzymskokatolickich przy ul. Lipowej i ul. Unickiej w Lublinie w roku 2022” . Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 10 000 zł, umożliwiło rozszerzenia koniecznych prac i znacznie przyczyniło się do prawidłowego zrealizowania zadania. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie to długoletni i sprawdzony partner w realizacji zadań opieki nad drzewostanem.
Dziękujemy