Prace inwestycyjne wykonane na terenie cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Unickiej

2021

 1. Zakup elektrycznego ekologicznego pojazdu komunalnego do obsługi prac budowlanych i porządkowych.
 2. Wykonanie nowego ogrodzenia stalowego w części cmentarza wzdłuż sekcji 24 i 20A – około 120 metrów bieżących.
 3. Wymieniono nawierzchnię alejek przy sekcji 12 i 6 wzdłuż muru oraz pomiędzy sekcjami 6/3, i sekcjami 3/3DZ. Łącznie ponad 200 metrów bieżących.
 4. Zamontowanie żeliwnych słupków sekcyjnych, oraz odbojów zabezpieczających na terenie cmentarza.
 5. Remont bramy głównej cmentarza (od strony ul. Dolińskiego).
 6. Kontynuacja systematycznych prac przy drzewostanie.

2020

 1. Odnowienie wszystkich pomieszczeń, socjalnych i gospodarczych pracowników cmentarza.
 2. Umocnienie poboczy geokratami drogowymi pomiędzy sekcją 7 i 5.
 3. Usunięcie starego blaszanego garażu na składowanie materiałów budowlanych i wykonanie zagrody betonowej z przesuwnym dachem.
 4. Kontynuacja systematycznych prac przy drzewostanie.

2019

 1. Wykonanie zapór  wjazdowych w bramach cmentarza, elektroniczna kontrola ruchu  teren cmentarza.
 2. Wykonanie monitoringu bram wjazdowych na teren cmentarza.
 3. Zakupienie nowych pojemników na odpady w ilości 20 sztuk.

2018

 1. Prace wykończeniowe nowo zakupionej kancelarii cmentarza Unicka, przy ul. Dolińskiego 4 – podłogi, gładź, oświetlenie, meble, komputeryzacja, rekuperacja itp.
 2. Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. Nasadzenia rekompensacyjne – 36 drzew.

2017

 1. Umocniono przejścia pomiędzy sekcjami 11/14 i 15/16 płytkami cementowymi.
 2. Wykonano nowe ogrodzenie placu gospodarczego od strony ul. Tadeusza Dymowskiego. Wykonano nową bramę wjazdową.
 3. Zakupiono lokal w osiedlu Wiktoryn dla potrzeb nowej kancelarii cmentarza (90m2).
 4. Wykonano nasadzenia drzew – gatunki uzgodnione i zaakceptowane przez Miejskiego architekta Zieleni. Prace w br. wykonano wzdłuż sekcji 19 (graby), oraz 10, 15 i 16 (cisy).
 5. Kontynuowano systematyczne prace pielęgnacyjne przy drzewostanie – w różnych sekcjach.

2016

 1. Wykonano alejkę z kostki betonowej wzdłuż muru na całej długości cmentarza.
 2. Przełożono na nowo alejkę z kostki betonowej od bramy wejściowej przy ul. Tadeusza Dymowskiego do muru cmentarza przy ul. Walecznych.
 3. Umocniono przejścia wzdłuż muru do sekcji 14, 11, 9 płytkami cementowymi.
 4. Zdemontowano stary betonowy i zamontowano nowy krzyż granitowy nad bramą wejściową na cmentarz, od strony ulicy Tadeusza Dymowskiego.
 5. Kontynuowano systematyczne prace pielęgnacyjne przy drzewostanie – w różnych sekcjach.
 6. Rozpoczęto cyfryzację archiwalnej dokumentacji cmentarza (Księgi zmarłych).
 7. Zakupiono urządzenia do mechanicznego dbania o stan cmentarza; przemysłowa ssawa do zbiórki liści, samojezdna zamiatarka spalinowa zbierająca zanieczyszczenia.

2014

 1. Wyremontowano część muru przy sekcji 9,10 wzdłuż ul. Łubinowej – 80 metrów bieżących.
 2. Zakupiono pojemniki na odpady 1100l – 20 sztuk.
 3. Wykonano podest na pojemniki, szambo oraz studnię ujęcia wody przy sekcji 7.

2013

 1. Wykonano monitoring małej części cment

  2012

  1. Odbudowano część muru przy sekcji 22 – 20 metrów bieżących.
  2. Wymieniono część ogrodzenia z betonowego na stalowe, kolejny odcinek, wzdłuż sekcji 5, 7 i 19 – 246 metrów bieżących.

  arza od ul. Tadeusza Dymowskiego.

2011

 1. Wykonano nowe bramy wjazdowe i furty od ulicy Andersa oraz od ul. Dymowskiego.
 2. Wymieniono części ogrodzenia z betonowego na stalowe, kolejny odcinek, wzdłuż sekcji 25 – 54 metry bieżące.
 3. Pomalowano metalowe ogrodzenie cmentarza około 1000 m2.
 4. Zakupiono pojemniki na odpady 1100l – 50 sztuk.

2010

 1. Wymieniono alejki celem zakończenia porządkowania małej części cmentarza pomiędzy sekcjami 24,25/21,26 – 112 metrów bieżących. Materiał z rozbiórki (bazalt) wykorzystano przy porządkowaniu nawierzchni zabytkowych alejek na cmentarzu przy ul. Lipowej.
 2. Położono kabel elektryczny i doprowadzono wodę na plac gospodarczy.
 3. Przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń socjalnych pracowników cmentarza.

2009

 1. Wymieniono przyczepę ciągnika.
 2. Kontynuowano prace przy centralnej alejce cmentarza pomiędzy sekcjami 3/4, 5/6, 7/12 oraz pomiędzy sekcjami 5/7, 3/13 i 13 od muru – 273 metry bieżące.
 3. Przebudowano alejkę pomiędzy sekcjami 20/24 – 75 metrów bieżących.

2008

 1. Kontynuowano remont muru ceglanego cmentarza od ulicy Walecznych wzdłuż sekcji 2c – 180 metrów bieżących.
 2. Wyburzono stary szalet, uruchomiono system TOI-TOI.
 3. Przedłużono wodociąg na cmentarzu, wykonano nowe ujęcia wodne, wykonano odstojniki w sekcji 8a i 11.
 4. Zakupiono następne stojaki na liście/odpady.
 5. Wykonano alejki z kostki cementowej pomiędzy sekcjami 9/10, 11/15, 14/16, 10/15, 14/13, 16/17, 13/17 – 465 metrów bieżących.

2007

 1. Kontynuowano prace przy murze ceglanym wzdłuż ulicy Walecznych od furty w sekcji 13/14 do końca muru przy ul. Walecznych, oraz wzdłuż sekcji 8a – 235 metrów bieżących.
 2. Wymieniono alejkę pomiędzy sekcjami 18 i 20 – 74 metry bieżące.
 3. Zakupiono pojemniki na odpady oraz stojaki na liście.
 4. Wykonano kapitalny remont ciągnika pracującego na cmentarzu, wymieniono kabinę.

2006

 1. Kontynuowano prace przy murze ceglanym od sekcji 3d do furty w sekcji 13/14 – 165 metrów bieżących.
 2. Wyremontowano pomieszczenia Kancelarii przy ul. Unickiej.
 3. Wyremontowano budynki socjalne – ocieplenie, wykonanie zaplecza socjalnego.

2005

 1. Wyremontowano część muru ceglanego wzdłuż ul. Walecznych, od bramy prowadzącej do kaplicy do sekcji 3d – 140 metrów bieżących.

2004

 1. Wykonano całą alejkę centralną w mniejszej części cmentarza – 185 metrów bieżących.
 2. Wykonano alejkę pomiędzy sekcjami 8 i 12 – 56 metrów bieżących.
 3. Wykonano ogrodzenia ze Szkołą Podstawową wzdłuż sekcji 17 i 4 – 140 metrów bieżących.

2003

 1. Wykonano bramę dojazdową do kaplicy od ul. Walecznych.
 2. Wyremontowano portiernię, plac przy portierni oraz ujęcie wody.

2002

 1. Wykonano alejki pomiędzy sekcją 2c a sekcjami 22,1,2 , sekcjami 1 i 2 oraz pomiędzy sekcjami 2/2a – 290 metrów bieżących.
 2. Wykonano alejki pomiędzy sekcjami 8/19 – 105 metrów bieżących.
 3. Wymieniono ogrodzenie z betonowego na stalowe wzdłuż sekcji 10, 15, 16 – 206 metrów bieżących i dwóch bram cmentarza do ul. Magnoliowej i ul. Walecznych.
 4. Zakupiono pojemniki na odpady które ustawiono na terenie cmentarza.
 5. Żwirowano pobocza i alejki ziemne wzdłuż murów, ustawiono krawężniki.

2001

 1. Wykonano zaplecze cmentarza (ogrodzenie, utwardzenie placu, wjazdy na plac, garaże metalowe).
 2. Wyremontowano bramę wjazdową na cmentarz od ulicy Dymowskiego.

2000

 1. Wykonano remont budynku kierownika i budynku socjalnego pracowników.