Zamówienie kwerendy

Mogą Państwo zamówić poszukiwanie i zbieranie informacji o osobie pochowanej na zarządzanym przez nas cmentarzu z wykorzystaniem zasobów naszego archiwum oraz innych źródeł informacji. Otrzymają Państwo na piśmie zamówione dane takie jak: miejsce, data, korelacje rodzinne i inne dostępne informacje.

Uwaga! Konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego do pobrania i odesłanie do kancelarii cmentarza. Kancelaria nie daje żadnej gwarancji, że posiada informacje> którymi są Państwo zainteresowani. Może się okazać, że wynik poszukiwania będzie negatywny – ze względu na brak poszukiwanych danych w dokumentacji lub osoba nie została pochowana na naszym cmentarzu. Poszukiwanie danych jest płatne bez względu na rezultat poszukiwań.

Badanie wykonujemy jedynie względem osób pochowanych  na zarządzanym przez nas cmentarzu.