Wszystkie ławeczki przy grobach:

  1. Stawiane są bez zgody zarządu cmentarza (regulamin cmentarza – Rozdział 2 punkt 3).
  2. Podlegają zdemontowaniu przez zarządcę w razie konieczności ( np. pogrzeb, budowa grobu, brak przejścia między grobami, zły stan techniczny).
  3. Przepraszamy, ale zdemontowanie ławeczki jest utrudnieniem – dodatkową pracą, dlatego do dysponenta należy uporządkowanie otoczenia grobu.