1. Jaczewski Kazimierz

  lekarz dermatolog, wielki społecznik, długoletni dyrektor szpitala św. Wojciecha w Lublinie, współzałożyciel Towarzystwa Naukowego. Nagrobek wykonał Konstanty Laszczka z Warszawy.

  Sekcja 1.

 2. Bieliński Adam

  właściciel majątku Turka, uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej i walk w szeregach Legionów Polskich

  Sekcja 2

 3. Gryga Antonina

  właścicielka piekarni, organizowała indywidualną pomoc dla więźniów obozu koncentracyjnego Majdanek. Przez więźniów nazywana „Mateczką”

  Sekcja 2.

 4. Łopaciński Hieronim

  nauczyciel, językoznawca, etnograf, zbieracz zabytków, badacz regionu lubelskiego. Zgromadził bogate zbiory: księgi druki, rękopisy ryciny, okazy sztuki ludowej, dokumenty historyczne, które stały się podstawą biblioteki publicznej.

  Sekcja 3a.

 5. Wadowski Jan Ambroży

  ksiądz, zasłużony badacz przyszłości lubelskich kościołów. Autor wielu publikacji, m.in. „Kościoły Lubelskie”.

  Sekcja 3a.

 6. Rodakiewicz Łukasz

  inżynier wojewódzki, budowniczy wielu obiektów użyteczności publicznej, m.in. klasycystycznego budynku teatru przy ul. Jezuickiej – jednego z pierwszych w Polsce.

  Sekcja 4b.

 7. Dederko Tomasz

  sędzia Trybunału Koronnego, jedna z najwybitniejszych postaci palestry lubelskiej. Warto przeczytać inskrypcję na nagrobku.

  Sekcja 4b.

 8. Mincel Jan

  kupiec lubelski, postać uwieczniona przez B. Prusa w powieści „Lalka”.

  Sekcja 4c.

 9. Grób Rodzinny Bobrowskich

  właścicieli majątku Snopków. Nagrobek wykonał Bolesław Syrewicz z Warszawy.

  Sekcja 5a.

 10. Grób Rodzinny Wołowskich

  rodziców Kazimiery Wołowskiej; bł. S. Marty Niepokolanki, rozstrzelanej przez Niemców w Słonimiu w dniu 12.10.1942 r., beatyfikowanej 13.06.1999 r. przez Jana Pawła II.

  Sekcja 4c.

 11. Kossakowska Brygida

  babka i wychowawczyni Henryki Pustowójtówny, adiutanta dyrektora Powstania Styczniowego gen. Mariana Langiewicza.

  Sekcja 6a.

 12. Grobowiec Rodzinny Mokrskich

  Tablica epitafijna Tadeusza Mokrskiego – kapitana Marynarki Wojennej, który w 1939 r. z pamięci wykonał mapę dna Bałtyku. Na jej podstawie internowany ORP „Orzeł” wyszedł z portu w Tallinie i bezpiecznie został doprowadzony do Anglii. W 1940 r. ORP „Orzeł” zaginął wraz z całą załogą.

  Sekcja 6a.

 13. Woliński Henryk

  ziemianin, Prezydent m. Lublina. Za jego kadencji wyznaczono miejsce pod dworzec kolejowy, zaprojektowano nowe dzielnice, wybrukowano ulice, założono oświetlenie gazowe, zorganizowano zawodową Straż Pożarną.

  Sekcja 6b.

 14. Wnorowski Kazimierz

  ksiądz, profesor Akademii Warszawskiej, więzień Cytadeli, zesłaniec na Sybir. Od 1872 r. biskup lubelski, opiekun sierot i ubogich, filantrop. Z jego inicjatywy przywrócono święcenia kapłańskie księdzu Piotrowi Ściegiennemu.

  Sekcja 6b.

 15. Ściegienny Piotr

  ksiądz, działacz rewolucyjno demokratyczny, twórca wolnościowego spisku tzw. związku chłopskiego, zawiązanego w latach 1842-44 wśród młodej inteligencji Kiels i Radomia oraz chłopów. Skazany na karę śmierci, ułaskawiony, 25 lat spędził na katordze na Syberii.

  Sekcja 14.

 16. Grób Rodziny Boczkowskich

  nagrobek wykonany w pracowni Adolfa Timmiego z Lublina, rzeźbę anioła wykonał Antoni Kurzawa z Krakowa.

  Sekcja 14.

 17. Roniker Maria Antonina

  opracowała i wydała w 1901 r. „Przewodnik po Lublinie” oparty na materiałach H. Łopacińskiego i S. Ostrołęckiego.

  Sekcja 16c.

 18. Szaniawski Klemens „Junosza”

  powieściopisarz i nowelista. Autor powieści z życia małych miast i miasteczek przedmieść warszawskich, a zwłaszcza środowisk żydowskich.

  Sekcja 18b.

 19. Bieczyński Feliks

  inżynier wojewódzki. Położył duże zasługi w zakresie porządkowania miasta, regulacji ulic, budowy kolei. Zaprojektował założenie i zagospodarowanie ogrodu Saskiego, zrealizowane w 1837 r.

  Sekcja 18c.

 20. Laśkiewicz Feliks

  inżynier, przemysłowiec, współzałożyciel fabryki kotłów i fabryki samoclotów.

  Sekcja 18a.

 21. Radziszewski Idzi

  ksiądz, pierwszy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  Sekcja 19a.

 22. Głowacki Leon Albert

  nauczyciel, członek Rządu Powstania Styczniowego 1863 r. Brat Bolesława Prusa, autora „Lalki”.

  Sekcja 19b.

 23. Magierska Zofia Danuta

  bibliotekarka, żołnierz AK, komendantka Lubelskiej Chorągwi Harcerek.

  Sekcja 23a.

 24. Magierski Stanisław

  farmaceuta, żołnierz AK, autor piosenek partyzanckich, m.in. „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, do której muzykę skomponowała żona Danuta.

  Sekcja 23a.

 25. Bartoszewski Konrad

  żołnierz AK, komendant rejonu Józefów Biłgorajski PS. „Wir”. W bitwie pod Osuchami w czerwcu 1944 r. objął dowództwo nad zgrupowaniem żołnierzy Armii Krajowej. Kawaler Krzyża Virtuti Militari

  Sekcja 24.

 26. Czechowski Stanisław

  legionista, profesor Gimnazjum im. Arciszowej, brat poety Józefa, którego grób znajduje się na cmentarzu wojskowym w kwaterze żołnierzy września 1939 r.

  Sekcja 30.

 27. Bieliński Aleksander

  właściciel Turki, rotmistrz 7 Pułku Ułanów, kawaler orderu Virtuti Militari i 4 – krotnie Krzyża Walecznych. Zginął bohatersko w bitwie w Turowowi pod Łęczną 16.07.1920 r.

  Sekcja 10.

 28. Zbiorowa Mogiła Powstańsów z 1963 r.

 29. Zbiorowa Mogiła Dzieci Zamojszczyzny

  więźniów Majdanka.

  Sekcja 27.

 30. Zbiorowa Mogiła więźniów Zamku Lubelskiego

  zamordowanych w dniu 24 lipca 1944 r.

  Sekcja 5b.

 31. Mogiła Katyńska

  cmentarz wojskowy.